فال یی چینگ

طالع بینی و فال یی چینگ آنلاین

1- نیت کنید.

2- روی یکی از نُه تصویر که تکرار شده اند کلیک کنید.

3- روی قسمتی از تصویر نمایان شده کلیک کنید.

4- کمی منتظر بمانید تا پاسخ شما نمایان شود.

توجه: برای دیدن پاسخ و لود شدن کامل آن چند ثانیه صبر کنید.

  

فـــال