دسته بندی
تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

ورزش با کش (TRX):
ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.

دلیل این که هیچ وقت فشار روی این عضله وارد نشده این هست که هیچ وقت شما حرکات قدرتی‌،استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکردین ولی‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند، ابزاری که در این ورزش هست بند‌های محکم و کلفتی‌ هست که تا وزن ۱۸۰ کیلو رو تحمل می‌کنه این ورزش در این اواخر طرفدار‌ان بسیاری پیدا کرده است، به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش می‌خواهد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شود و فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکت ورزشی خود را انجام دهد.


تمرینات عضلات پشت با باند کشی
-تمرینات عضلات پشت
- کشش پارو از جلو

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر


کشش پارو از کنار با یک دست

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

کشش پارو نشسته روی زمین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

کشش پارو نشسته روی صندلی

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

پرواز در حالت خمیده

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

پرواز معکوس روی زمین

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

پائین آوردن دست ها از بالا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

کشش دست و پای مخالف

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی
تمرینات عضلات پا
کشش پا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

اسکوات پا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

لانپ به عقب

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

ابداکشن هیپ

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

باز کردن و کشش جانبی مچ پا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی (TRX) به همراه تصاویر

منبع:drsherafatvaziri.com


گردآوری شده توسط: گروه ورزش ایران فروم

تمرینات ورزشی, ورزش با کش (TRX), تمرینات عضلات پا با کش بدنسازی, تصاویر حرکات ورزشی پا, نرمش با کش بدنسازی, ورزش با کش بدنسازی, آموزش تمرین با کش بدنسازی, تمرینات استقامتی, تمرینات قدرتی, تمرینات عضلات پشت, زیبایی اندام, تناسب اندام

Cloob Print Google+